#COMMUNICATION / COMMUNITY MANAGEMENT

Observatoire des tendances de la communication (linkedin)
http://www.linkedin.com/groups/Observatoire-tendances-communication-3880219?trk=myg_ugrp_ovr

Keynote speaker (Facebook)
https://www.Facebook.com/groups/keynotespeaker

Community Management Social Content (twitter)
https://twitter.com/CMsocialcontent